Chyby zaokrouhlování a výpočty cen v ZenCart

Před časem se řešil problém s cenami a zaokrouhlením v ZenCart. Problém zaokrouhlení cen a výpočty DPH nebo dílčí výpočty si způsobujeme tak trochu svojí nevědomostí. ZenCart nám nabízí volbu na kolik desetinných míst chceme ceny. V ZenCart je pro někoho tak trochu nelogicky řešeno zaokrouhlení a zobrazení cen. Přes doplněk ot_round lze ceny zaokrouhlovat. Problém cen je trochu rozsáhlejší a někteří si třeba nevědomky tento problém přivodí.

V čem tkví celý problém? Ceny jak víme zaokroulujeme buď matematicky nebo směrem nahoru nebo směrem dolu na nějakou pozici. Dnes to ve většině případů (vztaženo k datumu psaní článku) zaokrouhlujeme na celé koruny, protože drobné už nemáme ikdyž s němi pořád počítáme. ZenCart s doplňkem pro zaokrouhlení (pokud není upraven) počítá se zaokrouhlením matematicky k dané pozici. Problém může nastat pokud máte účetní program a v něm zaokrouhlujete směrem nahoru. V tom případě se ceny v ZenCart a ceny v účetním programu nemohou sejít. Za určitých podmínek se dostanete do problému kdy budete mít cenu s DPH nebo cenu bez DPH rozdílnou. Větší problém si můžete přivodit pokud budete provádět import dat pomocí Easy Populate. Tento problém si popíšeme trochu podrobněji.

Pokud chcete importovat data do ZenCart v četně cen (s dph nebo bez dph) použiváte cenu s dph a cenu bez dph v txt souboru pro Easy Populate tak záleží jak je nastaveno importování dat přes Easy Populate. Pak se to řídí tím nastavením a tudíž se pak dopočítává ta druhá cena.

př:

V txt soubor pro Easy Populate máte obsaženou cenu s dph i cenu bez DPH. V administraci shopu ZenCart je nastaveno pro Easy Populate že má cenu z TXT souboru načíst s DPH. Tím pádem v txt souboru pro Easy Populate nemusí být cena bez DPH protože se dopočítá dle načtené ceny s DPH. Pro načtení ceny bez DPH to platí naopak. Systém Zencart si pak následně sám dopočítá druhou cenu na základě přidělené DPH.

Easy Populate - import ceny s DPH
cena s DPH - 120,0000
DPH - 20%
vypočtena cena bez DPH - 100,0000

Easy Populate - import cena bez DPH
cena bez DPH - 100,0000
DPH - 20%
vypočtena cena s DPH - 120,0000

Pokud ale někde bude cena která po vypočtení té druhé nebude na celé číslo tak se vám může stát že ta druhá cena bude odlišná než máte zadáno v TXT souboru. Je to způsobeno tím že cena v shopu se počítá na 4 deset.místa. Je možné sice zapojit zaokrouhlení a určit na kolik des. míst bude počítáno, ale i tak cena bude v některých případech jiná než si myslíte. Je to tím že standartně se počítá se zaokrouhlením matematicky. Někdo počítá zaokrouhlení směrem nahoru na celá čísla. Tím pádem je jasné že zaokrouhlení matematické bude jiné než zaokrouhlení směrem nahoru. tohle je potřeba si uvědomit a počítat s tím. Hodně firem na to nadává, ale ve své podstatě dělají chybu oni sami v tom že v učetním počítají ceny se zaokrouhlením směrem nahoru bez rozdílu a v eshopu ZenCart používají matematické. Tím pádem se jim nikdy nemůže sejít cena a bude jim vykazovat rozdíl.

př.:

cena před zaokrouhlením : 150,4500 kč
cena matematicky (na koruny): 150,0000 Kč
cena nahoru (na koruny): 151,0000 Kč

a hned máte 1,00 kč rozdíl

v tom je celý háček. Takže si každý musí ujasnit jak bude zaokrouhlovat a jaké ceny jsou pro něj dominantní. Pro neplátce DPH je dominantní cena s DPH. Takže by měli importovat přes Easy Populate cenu s DPH. Pro plátce DPH je dominantní cena bez DPH a import ceny by měl proběhnout bez DPH. Realita je však jiná a importujeme ceny podle toho jak se nám to hodí a je lepší. Tím chci říci že i plátce DPH importuje ceny s DPH a ZenCart si dopočítá cenu bez DPH. V takovém případě si musíme uvědomit že nám musí sedět cena bez daně a musíme mít soulad zaokrouhlení v eshopu a účetním programu.

Tento problém s rozdílem 1 Kč se projeví nejčastěj vždy když necháte načítat ceny bez DPH (načítání = import dat), provedete zaokrouhlení zboží na pozici koruny a výsledek třeba bez DPH zaokrouhlujete až na konci atd. . Je to souběh několika chyb které vyústí v tu největší, nesedí cena.

Nemůžete mít zaokrouhlení v eshopu matematicky a v účetním programu směrem nahoru, protože při exportu cen ze shopu směrem do účetního systému nastane problém s cenou a DPH. Pokud tuto zkutečnost nedodržíte tak budete mít problém. A několik bezesných nocí jen kvůli špatnému nastavení. Tento problém může nastat i v případě že nebudete exportovat objednávky ven ze shopu. A problém nastane i na straně zobrazení (jak v administraci tak i na straně zákazník), sčítání cen atd. . Záleží jak moc máte pozměněn eshop a doplněno zobrazení cen, jaké ceny ukazujete a kde ceny zaokrouhlujete. Jestli zaokrouhlujete ceny na konci nebo po součtu zboží atd.

Bezproblémové nastavením by mohlo být i třeba takové (uvádím i doplněk bonusové body, protože jej někteří používají):

Moduly   Řazení
Dobírkový poplatek ot_cod_fee
Slevové kupóny ot_coupon 280  
Skupinová sleva ot_group_pricing
Dárkové kupóny ot_gv 840  
Poplatek za nízkou objednávku ot_loworderfee
Bonusové body ot_reward_points 901  
Získané bonusové body ot_reward_points_display 1000  
Zaokrouhlení ot_round 900  
Doprava ot_shipping 200  
Mezisoučet ot_subtotal 100  
Daň/DPH ot_tax 300  
Celková cena ot_total 999  

 

Nastavení Easy Populate pro importy ceny:

Upload/Download Prices Include Tax -  true

Při takovém nastavení se bude načítat cena s DPH. To znamená, že cena bez DPH bude systémem ZenCart dopočítána dle nastavení DPH a následně zaokrouhlena dle nastavení na kolik desetinných míst máte nastaveno. Standartně se ceny v ZenCart počítají na ctyři desetiná místa.

cena s DPH :  130,0000
DPH : 20%

vypočitaná cena bez DPH :  108,33333333333333333333333333333 (ale do systému bude zapsáno na 108,3333 ).

Po zaokrouhlení to už může dělat pěkný zmatek a nepřesnosti v různých zobrazeních a přehledech. Hned vysvětlím proč.

zaokrouhlení matematicky na celé koruny : 108,0000
zaokrouhlení nahoru na celé koruny : 109,0000

rozdíl je 1,0000 koruna. A pak zjísíte že vám nesedí DPH a nebo rovnou celá cena. A proč to? Protože máte nastavenou cenu bez DPH jako hlavní a zaokrouhlení ceny bez DPH je zobrazeno na několika místech.

A jaký je závěr? Na jednu stranu je to nešvar ale zároveň si za to můžeme někdy sami. Dá se to napravit a předejít tak zbytečným problémům. Ve výsledku by vám tento problém mohl způsobit i několika korunový rozdíl. Proto doporučuji před importem pořádně rozmyslet jakou cenu budete načítat a jaká se tím pádem bude počítat dle DPH. Zároveň doporučuji věnovat i velkou pozornost zaokrouhlování cen.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře - kategorie: Software,poradenství,služby,poptávka, informace

Software: