Jak přidat v ZenCart administraci další položku do menu

ZenCart se dá velice dobře modifikovat i v oblasti MENU. Jedná se o menu v administraci. Dnes si ukážeme jak udělat úpravu menu v ZenCart administraci. Změny které zde popíšu by měli dělat osoby aspoň trochu znalé programování a se znalostí PHP. ZenCart menu je rozděleno do dvou částí.

První část je konfigurační
Druhá část je uživatelská

Konfigurační část menu v Zencart se nastavuje v souborech a zároveň ukládá i v databázi. Do této části ZenCart nastavování doporučuji vstupovat opravdu jen osobobám které znají danou problematiku a samozřejmě ZenCart.

Uživatelská část menu je o dost lehčí a dovolí nám přidat nebo upravit položky v menu. A ptáte se "... to lze udělat cokoliv?". Odpověď zní ANO.

Teď si ukážeme jednu z možností jak přidat položku do menu. Veškeré úpravy budeme dělat pro českou mutaci ZenCart. Pokud chcete, můžete aplikovat i na jiný jazyk.

Přidáme do menu NÁSTROJE jednu položku s odkazem server_info.php .

První úprava bude v souboru admin/includes/boxes/tools.dhtml . Do souboru přidejte následující.

za část kodu:
$za_contents[] = array('text' => BOX_TOOLS_SQLPATCH, 'link' => zen_href_link(FILENAME_SQLPATCH, '', 'NONSSL'));

přidat:
$za_contents[] = array('text' => 'Server Info', 'link' => zen_href_link('server_ingfo.php', '', 'NONSSL'));

V menu NÁSTROJE se ukáže položka Server Info s odkazem na server_info.php který musí být v adresáři admin/.

Další možnost jak rozšířit menu o další položku je pomocí  samostatného souboru který bude uložen v adresáři admin/includes/boxes/ . Zde je ale jedno pravidlo které se musí dodržet. Pokud chcete přidat položku server info do menu nástroje, postup bude následující.

název souboru který přidá položku do menu musí obsahovat název NECO_tools_dhtml.php . Slovo NECO nahradíte vždy svým názvem. Název souboru bude následující.

server_info_tools_dhtml.php

Obsah souboru:

<?php
define('TITLE_SERVER_INFO','Server Info');
$za_contents[] = array('text' =>
TITLE_SERVER_INFO, 'link' => zen_href_link('server_info.php', '', 'NONSSL')); 
?>

V celé ukázce jsem vynechal možnost úprav pro jazykové mutace. Jedná se o nastavení definičního souboru pro jednotlivé texty v daném jazyce. Definice textu najdete pro češtinu czech.php v adresáři admin/includes/languages/ .

Software: