Osobní údaje

Osobní údaje

Provozovatel internetového portálu a objednávkového systému/obchodu informuje, že osobní údaje, které byly od uživatele/zákazníka získány nebo získány na veřejně dostupných místech nebudou poskytnuty třetím stranám a jiným subjektům bez svolení uživatele/zákazníka. Osobní údaje budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona c.101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju. Vaše osobní data jsou považována za důvěrná a proto vyžadujeme pouze ty údaje, které jsou bezpodmínečně nutné k vyřízení účtu, objednávky zboží či služeb.

Pro vyřízení, objednávání zboží/služeb, provedení plateb za zboží/služby a zasílání zboží na adresu uživatele/zákazníka je nutné uvést některé údaje bez kterých není možné dokončit danou transakci. Tyto údaje se liší

Konkrétne se jedná o:

- jméno a príjmení (u firmy také IČ a DIČ, kontaktní osoba)
- dodací adresa (popřípadě fakturační adresa. firma,ulice,číslo popisné, město,PSČ)
- e-mail (aktívní adresa která slouží pro komunikaci po internetu)
- telefon nebo mobil (slouží při provádění kontrol a komunikaci při vyřizování objednávek/služeb, reklamací či jiné komunikaci)

Výše uvedené údaje používáme jen pro vyřízení objednávek.

Vyhrazuji si právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru, internetových stránek na doménách které vlastníme a nebo jsou pronajaty, neznámým pachatelem (heckerem), násilné napadení systému či odcizení hardwaru. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Registrujete-li se nebo pokud vyplňujete jakékoliv formuláře na našich stránkách, přečetli jste si tyto řádky a prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údaju a jejich využití pro zasílání propagačních materiálů, obchodních sdělení a informací (i formou elektronické pošty). Každý uživatel/zákazník má možnost požádat o výmaz všech osobních údaju vedených u společností po provedení objednávky a to bez udání duvodu. (Pokud se tak zákazník rozhodne, musí informovat provozovatele e-mailem nebo písemně) viz kontaktní údaje.