Výpis cest kategorií propojeného zboží pro XML feed

Pro generátor xml feed je jednoduchá úprava pro výpis všech cest kategorií ve kterých se nachází propojené zboží. Stačí získat údaje do které kategorie je vloženo zboží. Na základě toho je možné použít funkci a vypsat všechny cesty kategorií ve kterém je propojené zboží.

$categories = $db->Execute("select c.categories_id, c.categories_name from " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " c, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " f where f.products_id = '" . (int)$product_id . "' and f.categories_id = c.categories_id AND c.language_id = '" . $_SESSION['languages_id']. "'");
while(!$categories->EOF)
{
$categorytext= str_replace(" ", "", zen_output_generated_category_path($categories->fields['categories_id']));
$categorytext= implode('>',array_reverse(explode('>',$categorytext)));
$text.= "    <CATEGORYTEXT>".clean1($categorytext)."</CATEGORYTEXT>\n";
$categorytext = "";
$categories->MoveNext();
}

Výpis cest kategorií pro dané zboží do souboru XML je pak následující.

př.:

<CATEGORYTEXT>Digitální fotografie/Pro začátečníky</CATEGORYTEXT>
<CATEGORYTEXT>Digitální fotografie/Photoshop</CATEGORYTEXT>
<CATEGORYTEXT>Digitální fotografie/Úpravy fotografie</CATEGORYTEXT>
<CATEGORYTEXT>Digitální fotografie/Všechny knihy</CATEGORYTEXT>

 

Software: 
Informační technologie: