Oprava chyby v RSS

Při instalaci a provozu doplňku se zjistilo že nejde správně generovat RSS. Pokud vám nejde RSS u novinek a člínků ať se jedná o jakoukoliv verzi 2Pmod3, postup na odstranění je následující.

RSS

Version 1.000
A Class to output rss feed
-- outputs valid rss 2.0
Copyright (c) 2005 Joshua Dechant.  All Rights Reserved.
Released under the GNU General Public License

Řešení a oprava chyby. Pokud vám při kliknutí na symbol RSS dojde k hlášení

Chyba parsování XML: Na začátku externí entity chybí procesní instrukce xml
Adresa: http://www.domena.cz/news/rss.xml
Číslo řádku 2, sloupec 1:<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
^

problém způsobuje prázdný rádek nebo znak před samotnou definicí XML

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

tato definice musí být hned na prvním řádku a před znakem < nesmí být žádný znak. Jinak parser ukáže chybu v parsování.
Jak to celé odstranit tak aby RSS běhalo 100%? Jedná se o úpravu souboru rss.php v /includes/classes/

odstraňte v kódu tečky před symbolem rovnáse.

function rssBegin($encoding) {
$this->rss_feed .= '<?xml version="1.0" encoding="' . $encoding . '"?>' . "\n";
$this->rss_feed .= '<rss version="2.0">' . "\n";

tak aby kód byl následovně.

function rssBegin($encoding) {
$this->rss_feed = '<?xml version="1.0" encoding="' . $encoding . '"?>' . "\n";
$this->rss_feed = '<rss version="2.0">' . "\n";

Pro ty kteří používají kodování CP-1250 a nebo pro ty kterým se špatně ukazuje čeština mám jedno upozornění.Daný výstup XML se musí převést z jedné kódové sady do druhé.

v souboru rss.php si najděte

header('Content-Type: application/' . $content_type);
echo $this->rss_feed;
return true;

a upravte pro kodování CP1250 a UTF-8 následovně

header('Content-Type: application/' . $content_type);
echo iconv("CP1250","UTF-8",$this->rss_feed);
return true;

Tyto dvě malé úpravy odstraní problém s tvorbou RSS pro Novinky a články.

Software: 
Informační technologie: