Novinky 40 od Computer Press


Přinášíme knižní novinky od Computer Press. Veškeré knižní novinky najdete v objednávkoveém systému. Jako odkaz můžete použít titulek zboží nebo obrázek knihy.

 
K1294

PHP a MySQL bez předchozích znalostí

Průvodce pro samouky
Autor: Miloslav Ponkrác

NOVINKA Počet stran: 224

Prodejní kód: K1294  

S touto učebnicí nemusíte mít k úspěšnému zvládnutí základů PHP a MySQL žádné specifické znalosti programování. Autor se v knize praktickým a názorným způsobem věnuje všemu, co je třeba zvládnout, abyste se naučili základům, na nichž můžete dále stavět.


 
K1454

Mistrovství v C++

3. aktualizované vydání
Autor: Stephen Prata

NOVINKA Počet stran: 1120

Prodejní kód: K1454  

Již 3. vydání úspěšného bestselleru, který mnoha programátorům poskytl odrazový můstek k úspěšné kariéře, vyučuje jazyk C++ od základů a nevyžaduje žádné předchozí znalosti jazyka C++. Díky čtivému a srozumitelnému výkladu i množství praktických příkladů aplikace kódu budete velmi rychle postupovat vpřed.


 
KA0089

Jaguar

Kompletní historie od r. 1922 do současnosti
Autor: Heiner Stertkamp

NOVINKA Počet stran: 184

Prodejní kód: KA0089  

Barevná velkoformátová monografie obsahuje přehledně utříděnou historii automobilů Jaguar od počátku výroby až do dnešních dnů. Obsahuje více než 200 jedinečných černobílých i barevných fotografií sériových, luxusních, avangardních i závodních modelů a prototypů, jejich podrobný technický popis konstrukční zajímavosti a zvláštnosti i osudy lidí nerozlučně spjatých s touto automobilovou značkou.


 
KE0428

Učení zážitkem a hrou

Praktická příručka instruktora
Autor: Daniel Franc, Daniela Zounková, Andy Martin

NOVINKA Počet stran: 216

Prodejní kód: KE0428  

Vzdělávání zážitkem má několik základních charakteristik, mezi něž patří například snaha o osobní rozvoj, prvek dobrodružství, které nemusí mít nutně povahu fyzické zátěže, jistou míru nejistoty a přijímání rizik, element výzvy a reflexe, zasazení do neobvyklého prostředí, přítomnost her, využití metafor a rozborů proběhlých aktivit. Mají-li všechny tyto charakteristiky být využity v zážitkovém programu, je třeba návrhu takového programu věnovat zvláštní pozornost.


 
KJ0037

Právo na internetu

Spam a odpovědnost ISP
Autor: Radim Polčák

NOVINKA Počet stran: 160

Prodejní kód: KJ0037  

Stát a jeho orgány nemohou zůstávat pozadu v účasti na budování hodnotově založené informační společnosti. Internet tedy přinášel a stále přináší právu a orgánům, které jej aplikují, nové výzvy, na které je potřeba odpovídajícím způsobem reagovat. Fenomén poskytovatelů informační společnosti jako subjektů vytvářejících fyzicky či logicky prostor informační sítě, stejně jako problematika nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) přitom představují otázky, do jejichž řešení se právní věda i praxe pustily s obzvláštním úsilím. Je tedy nasnadě, že příslušnou speciální evropskou i českou právní úpravu musí nutně následovat propracované a dobře argumentované návody pro širokou praxi.