Nastavení údajů na straně zákazníka část 2

Forma a struktůra nastavení maximálních hodnot

MENU - KONFIGURACE - MAXIMUM VALUES Address Book Entries - maximální počet adres u zákazníka

Search Results Per Page - výsledky hledání na stránce, počet zboží
Number of 'number' links use for page-sets - počet zobrazenych odkazů na stránky (předchozí / následující)
Products on Special - počet produktů speciál na display
New Products Module - Počet nových produktů, na displeji v kategorii
Upcoming Products - Počet 'nadcházejících' produkty pro zobrazení
Manufacturers List - Scroll Box Size/Style - Výrobci Seznam - Scroll Box Velikost / Styl Počet názvu výrobců, které budou zobrazeny v okně a rolovat. Nastavení tohoto na 1 nebo 0 zobrazí rozbalovací seznam. Pokud zadáte 15 bude viditelných 15 výrobců v rolovacím okně. Pokud zadáte 0 bude zobrazeno rozbalovací menu tzv. Dropdown.
Music Genre List - Scroll Box Size/Style - Výrobci Seznam - ověření, zda výrobek existuje . Přesvědčte se, že alespoň 1 výrobek existuje a je aktivní na jméno výrobce

Poznámka: Pokud je tato funkce je na ní možné pomalejší zobrazení výsledků na stránkách s velkým počtem produktů a nebo výrobců
0 = vypnuto 1 =zapnuto

Music Genre List - Scroll Box Size/Style - Hudební žánr Seznam - Scroll Box Velikost / Styl. Počet názvů hudebního žánru které budou v okně rolovat. Nastavení na 1 nebo 0 zobrazí rozbalovací seznam.
Record Company List - Scroll Box Size/Style - Nahrávací společnost, Seznam - Scroll Box Velikost / Styl. Číslo záznamu názvu společností, které mají být zobrazeny v okně, rolovat. Nastavení na 1 nebo 0 zobrazí rozbalovací seznam.
Length of Record Company Name - Okno používané v nahrávacích společností , maximální délka záznamu obchodního jména na displeji. Delší názvy budou zkráceny.
Length of Music Genre Name - Délka názvu hudebního žánru používané v okně hudebních žánrů, maximální délka hudebního žánru jméno na displeji. Delší názvy budou zkráceny.
Length of Manufacturers Name - Délka názvu výrobců. Použito v okně výrobci, maximální délka výrobců jméno na displeji. Delší názvy budou zkráceny.
New Product Reviews Per Page -  Nové recenze výrobků na stránku
Počet nových alb se zobrazí na každé stránce.
Random Product Reviews For Box - Náhodný přehled produktů v Box.
Počet náhodných produktů které se otáčí v Boxu Přehled zboží.
Random New Products For Box - Náhodně nové produkty v Boxu.
Počet náhodných Nových produktů pro zobrazení v boxu Nové produkty
Random Products On Special For Box - Náhodné produkty Speciál pro Box.
Počet náhodných produktů v boxu speciální zboží.
Categories To List Per Row - Kategorie na přehledu Per na řádek.
Kolik kategorií v seznamu za sebou.
New Products Listing- Number Per Page - Nové produkty Výpis-Počet na stránce.
Počet nových produktů, záznamů na stránku
Best Sellers For Box - Bestsellery pro Box. Počet bestsellerů se zobrazí v boxu.
Also Purchased Products - Také si koupili produkty. Počet výrobků na displeji.  Tento zákazník "také koupili".
Recent Purchases Box- NOTE: box is disabled - Box Nový nákup - Poznámka: Počet výrobků na displeji v nedávných nákupech
Customer Order History List Per Page - Zákazník Historie zakázek, seznam na stránce. Počet objednávek se zobrazí v pořadí, v seznamu historie 'Můj účet'.
Maximum Display of Customers on Customers Page - Maximální zobrazení zákazníků na stránce Zákazníci.
Maximum Display of Orders on Orders Page - Maximální Zobrazení objednávek na stránce Objednávky
Maximum Display of Products on Reports - Maximální zobrazení produktů na výpisu.
Maximum Categories Products Display List - Maximální počet produktů v kategorii - přehled produktů. Počet výrobků v seznamu výpisu.
Products Attributes - Option Names and Values Display - Produktové atributy - Volba jména a hodnoty Zobrazení. Maximální počet možností názvu a hodnot na displeji.

Software: 
Knihy: