WL-167g je připraven na chráněné nastavení Wi-Fi!!!

Co je to WPS (chráněné nastavení Wi-Fi)?? Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS) je volitelný certifikační program, který je určen k tomu, aby bylo usnadněno nastavení zabezpečených Wi-Fi sítí v prostředí domácností a malých podniků. Chráněné nastavení Wi-Fi může podporovat množství zařízení, od počítačů a AP/směrovačů až po kamery a telefony.

Jak WPS funguje? V současné době nabízí tento nový certifikační program dva jednoduché postupy pro konfiguraci sítě: nastavení tlačítky - Push-Button Configuration (PBC) a PIN / číselný kód. Aby byly splněny nejnovější standardy, společnost ASUS uvádí na trh utilitu s podporou WPS pro WL-167g, která je k dispozici pro stažení na stránkách podpory společnosti ASUS. toho budou mít největší radost a užitek uživatelé ASUS WL-167g.

PIN Configuration - ex: Karta klienta jako Registrar Spusťte prohledávání AP/směrovače s WPS, vložte kód PIN (zde12345670) AP/směrovače do utility WL-167g, nastavte profil WPS a poté zadejte Registrar (WL-167g) a Enrollee (AP/směrovač) a počkejte, až bude navázána komunikace.

Po 90 vteřinách se stav na kartě klienta změní na "WPS Configured, connecting to AP" (Konfigurace WPS, připojování k AP). To znamená, že je nastavení WPS dokončeno, a že zakódování AP/směrovače je také změněno podle toho, jak to bylo předem nastaveno v profilu WPS.

PBC konfigurace - ex: Karta klienta jako Enrollee Podobně jako v případě PIN konfigurace, spusťte prohledávání AP/směrovače s WPS, do režimu konfigurace zadejte Enrollee a do metody PBC. Stejné nastavení (Enrollee a PBC) zvolte na AP/směrovači, a poté počkejte, až bude celý proces dokončen.

Po 90 vteřinách je nastavení WPS provedeno a stav na kartě klienta se změní na "WPS Configured, connecting to AP" (Konfigurace WPS, připojování k AP). Původně otevřené kódování se nyní změní na WPA-PSK se specifickým SSID.

zdroj: ASUS Adantage