Objednávky zboží export-import ZenCart & MRP

Pro eshop ZenCart je vytvořen doplněk pro přenos dat objednávek pro finanční software MRP (win). Pro ZenCart nabízíme již druhý doplněk pro přenos dat objednávek pro finanční software. Z eshopu ZenCart je možné exportovat hromadně objednávky do MRP. Objednávky se do MRP importují přes rozhranní import položka ESHOP. Tento způsob se používá při importu objednávek z eshopu MRP. Z toho důvodu byl ponechán stejný způsob importu dat. Pro export dat zboží a kategorií z MRP do ZenCart je vytvořena aplikace která provede přeovod dat MRP pro EasyPopulate. Pomocí EasyPopulate se převedená data naimportují a dojde k aktualizaci nebo přidání zboží v ZenCart. K celému řešení je dodáván krátký manuál který vás provede importem i exportem dat.