Magic Business System před dokončením

Magic Business System je před dokončením. Verze aplikace která bude uvolněna bude mít název Magic Business System LITE. Tato verze aplikace se postará o převod objendávek přímo na faktury pro POHODu od STORMWARE. Není to jedina funkce této aplikace. Další funkce Magic Business System je přehled objednávek s náhledem detail objednávky, přehled zákazníků a editace, přehled adres a editace. Update programu pro danou verzi bude poskytován zdarma.

Hlavní okno MBS

Hlavní strana má účel přehledu který je podobný Administraci v ZenCart. Kliknutím na přehled zakazník nebo objednávka se dostane obsluha k celkovým přehledům.

V přehledu objednávek lze zvolit jakou objednávku exportovat pro POHODu. Převod lze provádět jednotlivě nebo několik objednávek najednou. Převod přebírá ipoložku dopravy. Takže se exportuje zboží v objednávce včetně dopravy. Nastavení ZenCart - MBS - POHODA vyžaduje soulad jednotlivých položek...

- středisko, činnost, variabilní symbol...

Export objednávek obsahuje základní parametry tak aby bylo možné položky zboží a dopravu importovat do POHODy. Ostatní nastavení je záležitost individualní.

Objednávky

 

Požadavky pro provoz:

- Windows XP nebo VISTA
- Framework 3.5
- MySQL odbc v3.51 driver (volně ke stažení na internetu)
- připojení k internetu z pevné IP adresy
- povolen externí přístup k databazi (musí povolit poskytovatel webhostingu)
- POHODA se zakoupenou licencí (import lze provádět i v omezené licenci tzv. START verzi)
- instalace ZenCart od verze 1.3.5
- instalace češtiny v ZenCart
- instalace IČ a DIČ

- program nespadá do volných licencí v jakékoliv podobě.

V případě že máte instalované i jiné doplňky a doplňující hodnoty ke zboží, je možné MBS individuálně upravit a cena se stanovuje formou dohody. Magic Business System není primárně určen a nebyl testován pro síťovou verzi POHODA.