Hodnocení produktu hvězdičkou v e-shopu ZenCart

Pro e-shop Zen Cart provádíme implementaci nových technologii a funkcí. Nové změny může mít i váš obchod Zen Cart a první ze všech změn které chystáme je forma hodnocení zboží pomocí výběru hvězdiček. Staré hodnocení produktu je voleno přes radio draw prvek vedle kterého je znázorněn obrázek s počtem hvězdiček. S použitím nové technologie je tento způsob předělán do pěkného a pohodlného výberu který se bude líbit i zákazníkům. Výběr počtu hvězdiček je prováděn pomocí pohybu myši po línii už zborazených šedých hvězdiček. Na obrázcích jsou vidět jednotlivá zobrazení hodnocení.

Tato úprava se provádí pro webové rozhranní (pro zákazníky). Na požádání bude možné toto zobrazení přidat i do administrace shopu.

Přehled hodnocení na kartě zboží

Přehled hodnocení produktu na kartě produktu

 

Zadání nového hodnocení

Zadávání hodnocení produktu

Čtení hodnocení

Hodnocení produktu

Přehled Hodnocení produktu

Hodnocení produktu

 

Nové hodnocení produktu můžete vidět na www.shopdemo.magic-shop.cz .