Ceník služeb

Ceník služeb

Ceník audio-vizualních služeb

z na Medium základní
cena (bez DPH)
doplatky
záloha DAT DVD 4,7 GB 90,00 Kč
CD 650MB 700MB 50,00 Kč
HD 150,00 Kč paušál + 2,-Kč za přesunutých 50MB dat
HD HD 250,00 Kč paušál + 2,-Kč za přesunutých 50MB dat
digital DVD 4,7 GB 120,00 Kč datové DVD
záloha FOTO digital DVD 4,7 GB 250,00 Kč bez úprav, standart formát DVD-5 (PC,DVD přehrávač atd.)
digital CD 650,700 MB 70,00 Kč datové CD
digital CD 650,700 MB 130,00 Kč bez úprav, standart VIDEO CD
digital MiniDV 60 min. 180,00 Kč bez úprav,standart Digital video PAL
digital VHS 180,00 Kč bez úprav,standart video PAL
předloha - foto, negativ, diapozitiv digital medium 1ks 5,00 Kč bez úprav,zaloha na medium dle přání zákazníka (DVD,CD,HD,VHS)
VIDEO analog MiniDV 60 min. 50,00 Kč viz. Doplněk bez úprav
analog HDD 60,00 Kč viz. Doplněk bez úprav, do formátu dle přání zákazníka
digital MiniDV 60 min. 50,00 Kč viz. Doplněk bez úprav
digital VHS 50,00 Kč viz. Doplněk bez úprav
digital HDD 60,00 Kč viz. Doplněk bez úprav, do formátu dle přání zákazníka
analog/digital DVD 4,7 GB 50,00 Kč viz. Doplněk bez úprav, do formátu dle přání zákazníka
analog/digital CD 650,700MB 50,00 Kč viz. Doplněk bez úprav, do formátu dle přání zákazníka
DVD analog/digital DVD 4,7GB 480,00 Kč kopie 350,-Kč nad 50ks sleva 5% výroba DVD na zakázku. Následná kopie 350,-Kč
AUDIO analog/digital DVD 4,7 GB 180,00 Kč bez úprav, do formátu dle přání zákazníka
analog/digital CD 650,700MB 90,00 Kč bez úprav, do formátu dle přání zákazníka
druh jednotka cena poznámky
doplněk Foto 1 ks analog/
digital
5,-/3,-Kč dle obsahu a velikosti
video 1 min. analog/
digital
8,-/6,-Kč do 30min. Bez úprav
video 30 min. analog/
digital
120,00 Kč video nad 30min. A každých započatých 30 min.. Bez úprav
video 1min. analog/
digital
9,-/7,-Kč úprava video,zvuk
audio 1 min. analog/
digital
5,00 Kč úprava zvuku
titulky 1sada digital 5,00 Kč
ostatní digital dle náročnosti a objemu
audio komerční analog/
digital
při použití komerční hudby započítán poplatek za autorská práva

Kopie nekomerčních i komerčních nahrávek provádíme jen na základě prokázání že zákazník je majitelem originálního média, nahrávky,podkladů a licenční podmínky umožnují vyhotovení kopie/zpracování dat pro osobní/firemní potřebu. Zákazník dodá od vlastníka autorskýh práv na dané dílo písemný souhlas s rozsahem poskytnutých práv k vyhotovení kopie,zpracování dat pro osobní/firemní použití. Pokud zákazník je vlastníkem díla, potvrdí čestné prohlášení o povolení ke zpracování autorského díla.

Za případné porušení autorských práv nese plnou zodpovědnost zákazník který dodal písemný souhlas vlastníka autorských práv nebo potvrdil čestné prohlášení.