Generování XML sitemap v multisite režimu pro každou doménu zvlášť

Jak vytvořit XML sitemap pro Google a to zvlášť pro každou doménu? Někdo si nechává generovat XML sitemap v Multisite módu do jednoho xml sitemap. Ale je i řada takových která stála o to aby se pro každou doménu generoval nový XML sitemap.

Jak to celé funguje?

V první řadě se detekuje z které části e-shopu ZenCart pochází jaké zboží a na základě toho je pak generovaný do root pro každou doménu nový XML sitemap.

př.:

máme e-shop ZenCart na dvou doménách domena.cz a druhá je knihy.domena.cz . V originále se generuje XML sitemap pro Google do jedné skupiny souboru.

sitemapproducts.xml
sitemapindex.xml
sitemapcategories.xml
sitemapezpage.xml

Do těchto souborů se v originále generuje vše s obou domén. Po mé opravě je úprava taková, že vzniká několik souborů a to pro každou doménu zvlášť. Tím pádem můžete v Google Webmaster zadat každou doménu zvlášť a sledovat tyto domény odděleně.

Výsledek opravy je následující:

Pro doménu domena.cz se zapisují data všech 4 souborů s názvem:

domenaczsitemapproducts.xml
domenaczsitemapindex.xml
domenaczsitemapcategories.xml
domenaczsitemapezpage.xml

Před generováním si vytvořte prázdné soubory s názvem pro jednotlivé domény a přes FTP nahrajte do root adresáře s CHMOD pro zápis. Pokud by jste totiž nevytvořili prázdné soubory a nenahráli tak se generování neprovede a vypíše chybu.

Pro doménu knihy.domena.cz se zapisují data do souborů s nazvem:

knihydomenaczsitemapproducts.xml
knihydomenaczsitemapindex.xml
knihydomenaczsitemapcategories.xml
knihydomenaczsitemapezpage.xml

Jak je vidět, vzniká úplně nová řada souborů XML sitemap pro Google. Tyto soubory si jednotlivě přidáte ke svým přidaným stránkám. Tím chci říci že v Google Webmaster musíte mít přidané vaše domény každou zvlášť.

- domena.cz
- knihy.domena.cz

Na hlavní straně po přihlášení na Webmaster budete mít dva odkazy na účty stránek. Zvolíme třeba domena.cz a následně KONFIGURACE STRÁNEK - SOUBORY SITEMAP

V položce Soubory sitemap pak jednotlivě přidáme odkazy na ty nové XML soubory. Tím docílíme že Google bude znát pro každou doménu svůj XML sitemap zvlášť a né jak doposud v jednom balíku dohromady.

Vznik nových souborů XML sitemap vám dá lepší přehled a možnosti jak sledovat a ovlivňovat svůj Multisite.

 

Info o změnách zašlu na požádán.

Software: 
Knihy: